California SuperBike School Greece

TRACK DAY / SCHOOL

 בית הספר לרכיבה

תאריכי קורסים עונת 2021

  • 21-22-23/05/2021

  • 16-17-18/07/2021

  • 03-04-05/09/2021

יורו

1540

:המחיר כולל

 שני קורסים לרכיבה                  

שני שלבים

אופנוע, מלון, העברות                 

(יומיים) CSS

לפרטים והרשמה

0507228969 - טל׳ / ווטסאפ

 ימי אימון                 מתקיימים כל השנה

לתאום ופרטים

0507228969 - טל׳ / ווטסאפ

(Track Day)